“Си Комерсиал 7” ЕООД към днешна дата набира кандидати за следните свободните позиции:

  • РАБОТНИК СКЛАДОВО СТОПАНСТВО

  • РАБОТНИК ПРОИЗВОДСТВО

  • ТЕХНИК-ОПЕРАТОР НА ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ

  • НАЧАЛНИК СМЯНА

  • МЛАДШИ ТЕХНОЛОГ